top of page

 

 


Geachte heer / mevrouw,

Al geruime tijd wordt er door verschillende partijen geprobeerd om de afbouwmedicatie/Taperingstrips vergoed te krijgen. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de afbouwmedicatie, maar een groot aantal zorgverzekeraars nog niet. Voordat het Multidisciplinair Document opgesteld werd heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN) gesteld dat zij een duiding (beslissing over wel/niet vergoeden) zou nemen als de zorgverzekeraars niet met een eenduidig antwoord/handelen over de vergoeding zouden komen. Inmiddels zijn er, omdat zorgverzekeraars allemaal anders handelen, vele rechtszaken geweest over de vergoeding van afbouwmedicatie/Taperingstrips. ZIN heeft altijd gesteld dat zij een duiding zou doen als de zorgverzekeraars er onderling niet uit zouden komen.

ZIN heeft bij de zorgverzekeraars (nota bene de enige partij met een financieel belang) navraag gedaan of er onduidelijkheid was en of er behoefte was aan een duiding. Zie onderaan de mail meer informatie.
Regenboog Apotheek heeft dit standpunt van ZIN aangekaart bij De Nationale Ombudsman (DNO), maar die weigert ondanks alle bewijzen handelend op te treden. Het gaat zelfs zo ver dat DNO aangeeft ervan op de hoogte te zijn dat de er een duiding zou moeten volgen, maar DNO ziet geen aanleiding om dit aan te kaarten bij ZIN. Volgens DNO heeft ZIN “namelijk de vrijheid een eigen afweging te maken en betreft de duiding geen verplichting”. (bron: De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen – nummer H202100058)
(De Belastingdienst had in de Toeslagenaffaire ook de vrijheid om een eigen afweging te maken, en uiteindelijk is er duidelijk geworden wat hiervan gekomen is.)

Het is voor patiënten en behandelaren wrang te constateren dat Zorgverzekeraars Nederland en Zorginstituut Nederland samen de vergoedingen af kunnen stemmen en dat de Nationale Ombudsman hier niets tegenin wil brengen, ook niet als zij op de hoogte is van de wantoestanden en ontoelaatbare samenwerking. Zelfs niet als er duidelijk is dat het Zorginstituut Nederland de zorgverzekeraars helpt bij het opstellen van verweer in rechtszaken om afbouwmedicatie niet te vergoeden.
De patiënten die de afbouwmedicatie niet kunnen betalen zijn de dupe van deze opstelling en moeten dus noodgedwongen medicatie blijven nemen. Een opstelling die ook door de minister niet doorbroken wordt, omdat zij enkel met zorgverzekeraars overlegt. 

bottom of page