top of page

 AfbouwSchadeClaim

Het is al lange tijd bekend dat het afbouwen van antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen, antipsychotica en anti-epileptica bij zo'n 60% van de mensen gepaard gaat met klachten.

We weten ook dat langzaam afbouwen klachten voorkomt of vermindert.

Al sinds 2015 is er afbouwmedicatie-op-maat in taperingstrips beschikbaar.

Toch wordt dit alleen door DSW vergoed en weten veel patiënten niet eens dat deze mogelijkheid bestaat.

Geen toegang hebben tot de juiste behandeling en het krijgen van geen of verkeerde afbouwadviezen kan grote schade veroorzaken. 

Voorbeelden:

 • Uw arts zegt geen verstand van afbouwen te hebben en raadt u aan pillen te gaan snijden, korrels te tellen enzovoort.

 • Of geeft helemaal geen advies, waardoor u zelf gaat ‘knutselen’.
   

 • U krijgt klachten bij het afbouwen maar uw arts vertelt u niet dat er een alternatief is in de vorm van taperingstrips.

 • Of uw arts weet niet wat te doen bij klachten tijdens en na (het) afbouwen.
   

 • Uw arts adviseert u ondanks klachten door te gaan met afbouwen: ‘even doorbijten’.

 • Of u wordt weer terug gezet op de oude dosis, omdat u een terugval zou hebben. Zonder dat eerst kleinere stappen worden voorgeschreven.
   

 • Uw arts adviseert om ‘om de dag’ te gaan slikken.

 • Uw apotheker wil of kan geen op maat gemaakte tabletten voor u bestellen.
   

 • U deed mee aan een onderzoek/pilot om af te bouwen en bent er niet in geslaagd af te bouwen naar 0 mg. Daarna bleek u geen recht te hebben op vergoeding van een langer afbouwtraject.

Stichting i.o. AfbouwSchadeClaim

Wat gaan we doen?


Stichting i.o. AfbouwSchadeClaim werkt aan een collectieve rechtszaak waarbij mensen die  schade hebben opgelopen door het afbouwen van antidepressiva, slaap- en kalmeringsmiddelen, anti-epileptica en antipsychotica gezamenlijk een vordering bij de rechter zullen neerleggen. Stichting i.o. AfbouwSchadeClaim is een initiatief van de Vereniging Afbouwmedicatie.
 

 

 • Klachten verzamelen.

 • De mogelijkheden voor een juridische procedure onderzoeken.

 • Iedereen die een klacht indient of meer wil weten over deze actie informeren over de voortgang van AfbouwSchadeClaim. 

Wat kunt u doen?

 • Mail uw verhaal waaruit blijkt dat u blijvende schade hebt opgelopen door verkeerd afbouwen naar afbouwschadeclaim@gmail.com. Probeer het kort en bondig te houden.

 • Vermeld de naam van het medicijn dat u probeerde af te bouwen.

 • Vermeld ook hoe u dat gedaan heeft en op wiens advies; huisarts, psychiater enzovoort. De naam van uw behandelaar hoeft u niet te noemen.

 • Beschrijf de schade en de blijvende klachten die u overhield aan het afbouwen. Het kan helpen om hierbij de lijst Schade door verkeerd afbouwen te raadplegen. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Naar aanleiding van de binnengekomen verhalen winnen wij juridisch advies in over de beste vervolgstap.

 • We houden u op de hoogte van wat er gebeurt.

 • Als we meer weten over een juridische procedure zullen we u misschien om meer informatie vragen.

 • Uw privacy blijft gewaarborgd. Uw naam en e-mailadres zijn bij ons bekend, maar zullen niet worden vermeld in de aanklacht of procedure.

Lees ook onze privacyverklaring

Blijf op de hoogte van AfbouwSchadeClaim!

 

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de
Nieuwsbrief Vergoeding Afbouwmedicatie NU!

Bedankt voor uw aanmelding!

logo_small.png

Stichting i.o. AfbouwSchadeClaim
is een initiatief van de Vereniging Afbouwmedicatie

bottom of page