top of page

Informatie voor bedrijfsartsen
over het afbouwen van psychoactieve medicatie

  • De helft van de patiënten die willen afbouwen en/of stoppen krijgt te maken met ontrekkingsverschijnselen, waarvan de helft ernstig zijn.

  • Onttrekkingsverschijnselen worden niet altijd als zodanig (h)erkend.

  • Patiënten komen daardoor vaak bij andere specialisten (neurologen) terecht.

  • Terwijl de juiste behandeling intussen niet gegeven wordt

  • Het onderscheid tussen terugval en onttrekkingsverschijnselen wordt, mede daardoor, niet gemaakt.

  • Bovenstaande kan leiden tot (langer) ziekteverzuim.

logo_VA_web.png

Waarom is dit van belang voor bedrijfsartsen?

Wat kan een bedrijfsarts doen?

  • Alertheid op onttrekkingsklachten door te snel afbouwen, verwarring met relaps etc.

  • Meenemen in intercollegiaal overleg.

  • Patiënten vóór en tijdens het afbouwen attent maken op de informatie over veilig afbouwen.

 

Brede informatie voor arts en patiënt

Patiëntenorganisaties
 

De Vereniging Afbouwmedicatie biedt informatie, steun en een luisterend oor voor mensen die door het afbouwen in de problemen zijn geraakt. www.verenigingafbouwmedicatie.nl

Stichting Opiaten Afbouwen biedt informatie, steun en een luisterend oor aan mensen die problemen ondervinden tijdens het afbouwen van opiaten. 
www.opiatenafbouwen.nl

bottom of page