top of page

Schade door verkeerd afbouwen van antidepressiva,
slaap- en kalmeringsmiddelen,
anti-epileptica en antipsychotica

Klachten

 

 

       Lichamelijke klachten

 • Spierpijn,

 • Slaapproblemen

 • Tinnitis (oorsuizen)

 • Hoofdpijn

 • Moeheid
   

       Geestelijke klachten

 • Vergeetachtigheid

 • Concentratie-problemen

 • Duizeligheid
  Angst

  Sociale problemen

 • Problemen met sociale relaties

 • Gebrek aan zelfvertrouwen

 • Pessimisme of gebrek aan interesse (apathie)

 • prikkelbaarheid (kort lontje)


  Zeer ingrijpende klachten

 • Brainzaps (een gevoel van elektrische schokken in je hoofd)

 • Verhoogde gevoeligheid voor stress

 • Depersonalisatie (alsof je niet in je lichaam zit, maar een toeschouwer bent, geen verbinding hebt met jezelf)

 • Derealisatie (de wereld voelt als onwerkelijk)
   

 • Akathesie

 • Protracted withdrawal
   

Schade door te snel of verkeerd afbouwen

 • Ik kreeg zo veel klachten door te snel of verkeerd afbouwen dat ik werd teruggezet op mijn oude dosering.

Als je door je arts niet goed geïnformeerd bent over het belang van langzaam afbouwen en de stappen achteraf te groot blijken, kun je klachten krijgen die lijken op de klachten die ooit de reden waren om te beginnen met antidepressiva. Vaak wordt gezegd: ‘U hebt een terugval, uw depressie is terug’. Maar dat komt zelden voor. De klachten zijn meestal het gevolg van te snel afbouwen. Als patiënt ben je weer terug bij af – terwijl dat misschien niet nodig was geweest.

 • Ik kreeg zulke ernstige klachten door te snel of verkeerd afbouwen dat ik een nog hogere dosis voorgeschreven kreeg.

Klachten door te snel afbouwen kunnen ernstig zijn; zoals agressie en suïcide-neiging. Als je arts niet weet wat hij kan doen om de klachten tegen te gaan of te verminderen, kunnen de klachten zo ernstig worden dat je opgenomen moet worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar wordt meestal de oorspronkelijke dosis herstart en als dat niet (snel genoeg) lijkt te helpen wordt er nog een ‘schepje bovenop gedaan’. Dan worden er nog meer medicijnen toegevoegd die allemaal moeilijk af te bouwen zijn. 

 • Ik moest opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis vanwege ernstige onttrekkingsverschijnselen en heb daar een trauma aan overgehouden.

Een opname kan een blijvende impact hebben op je leven. Zeker als je door agressie in de isoleercel terecht komt.

 • Ik kreeg benzodiazepines tegen klachten bij afbouwen en nu kom ik moeilijk /niet meer van de benzo’s af.

Bij ernstige slaapproblemen is kortdurend gebruik van slaapmedicatie nodig. Maar als je deze medicatie moet blijven gebruiken om lang aanhoudende onttrekkingsverschijnselen te onderdrukken, dan heb je het ene probleem voor het andere ingeruild.

 • De klachten hebben ervoor gezorgd dat ik (langdurig) ziek werd, mijn studie moest onder- of afbreken, mijn baan verloor, mijn relatie kapot ging enzovoorts.

Bij veel mensen, waaronder ook (bedrijfs)artsen, is niet bekend hoe ingrijpend de klachten van te snel afbouwen kunnen zijn. Vaak omdat het verband tussen de klachten en het afbouwen niet wordt gezien. Als patiënt blijf je achter met een beschadigd leven dat met veel moeite weer opnieuw moet worden opgebouwd.

 • Ik heb langdurig aanhoudende klachten overgehouden aan te snel / verkeerd afbouwen.
   

Lange tijd werd volgehouden dat afbouwklachten hooguit een paar weken konden duren. Gelukkig wordt nu erkend dat deze klachten veel langer kunnen aanhouden; helaas betekent dat niet dat alle artsen dit beseffen. Voor deze klachten is ook een naam; het wordt ‘verlengd ontwenningssyndroom’ of ‘protracted withdrawal’ genoemd. In het ergste geval kunnen de klachten jaren aanhouden.

Protracted withdrawal
Plaatje Meldpunt.JPG


Als u melding wilt maken van  problemen die u tijdens/ na het afbouwen heef gehad, dan kan dat via ons Meldpunt Afbouwproblemen.

bottom of page