top of page

"U schrijft ons, omdat u
uw gewenste afbouwmedicatie
niet vergoed krijgt...."

Een bericht van de Nederlandse Zorgautoriteit

 

 

GEACHTE...
Bedankt voor uw bericht. U schrijft ons, omdat u uw gewenste afbouwmedicatie niet vergoed krijgt.

Minister Kuipers heeft patiënten opgeroepen melding bij ons te maken, zodat er meer inzicht komt in de situaties waar het vergoeden van afbouwmedicatie vastloopt. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt het belangrijk dat mensen goed hun medicatie kunnen afbouwen.

 

Wij willen u danken voor uw melding, want dit maakt voor ons inzichtelijk welke knelpunten er bestaan. Uw melding zal, samen met de andere meldingen, geanalyseerd worden. De uitkomst van deze analyse zal gedeeld worden met de Minister.

 

Voor een oplossing in uw situatie adviseren wij u hierover in gesprek te gaan met uw zorgverzekeraar als u dat nog niet gedaan heeft. Hieronder leest u een toelichting:

 

  • U maakt gebruik van taperingstrips

Uw zorgverzekeraar bepaalt of en welke afbouwmedicatie u vergoed krijgt. Omdat we de kosten van zorg met zijn allen dragen, hebben we in Nederland besloten dat alleen zorg die bewezen effectief is, onderdeel is van de vergoedingen het basispakket. Voor geneesmiddelen geldt dat, buiten de

geneesmiddelen die geregistreerd zijn in het geneesmiddelen vergoedingensysteem (GVS), zorgverzekeraars uitsluitend geneesmiddelen kunnen vergoeden wanneer er sprake is van rationele farmacotherapie. Bij taperingstrips is dat mogelijk niet het geval.

 

  • Rationele farmacotherapie

We spreken van rationele farmacotherapie, en dus van een geneesmiddel dat voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als het gaat om de behandeling, preventie of diagnostiek van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de

werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en dat tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering.

 

Onderzoek naar de werkzaamheid en effectiviteit van afbouwen met behulp van taperingstrips laat geen doorslaggevende resultaten zien. Bovendien zijn deze geneesmiddelen, omdat ze op maat gemaakt worden, relatief duur en daarmee niet de meest economische keuze. Uw zorgverzekeraar zal een eventuele vergoeding van uw medicatie honoreren of afwijzen aan de hand van deze norm. Deze beoordeling ligt niet bij de NZa.

 

  • Vergoeding afbouwmedicatie

U kunt alsnog uw afbouwmedicatie vergoed krijgen. Bespreek met uw arts andere manieren om uw medicatie af te bouwen en ga na of uw zorgverzekeraar deze vergoedt. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de beoordeling van de vergoeding en voor de wijze waarop dat gebeurt. In de praktijk blijkt dat zorgverzekeraars het afbouwen van antidepressiva vergoeden wanneer dit gebeurt volgens de voorbeeldschemas zoals die door de partijen zijn vastgesteld (KNMP, NHG, NVvP en de patiëntenorganisatie MIND). Informatie over lopende studies naar afbouw van antidepressiva kunt u vinden via de volgende weblink: Afbouw van antidepressiva | Publicatie | Zorginstituut Nederland.

 

Klacht zorgverzekeraar

Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een officiële klacht indienen bij uw zorgverzekeraar. Lost dat niks op? Neem dan contact op met de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekering (SKGZ).

De SKGZ beoordeelt de afwijzing van uw zorgverzekeraar en doet hier uitspraak over. 
 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mij of één van mijn collegas. U kunt ons voor korte vragen ook een WhatsAppbericht sturen op 088 - 770 8 770.

 

Met vriendelijke groet,

Dhr. Van den Berg 

Informatie- en Contactcentrum

 

Nationale Ombudsman weigert toegezegde duiding van Zorginstituut af te dwingen.

Geplaatst op 2 februari 2022
De Ombudsman wordt door veel mensen ervaren als laatste strohalm in een situatie waarin de burger dreigt te verstrikken.

Een dergelijk drama is in de maak wat betreft het uitblijven van de vergoeding van afbouwmedicatie.

Lees verder

 

bottom of page